Privacy Policy

Match2Win respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en database en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie die u ons verschaft. Wij gebruiken uw gegevens om onze service zo goed mogelijk uit te voeren en doen dit uitsluitend met uw toestemming. Match2Win zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van een service van Match2Win, wanneer hier door de afzender van de gegevens toestemming voor is gegeven.
 
Verwerken van persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt zal om uw persoonsgegevens worden gevraagd (die van belang zijn om een juist informatief beeld van u te schetsen voor werving en selectie) wanneer u zich registreert voor onze database. Ook kunnen gevraagde gegevens bij contactmomenten met Match2Win worden opgeslagen in de database. Deze gegevens worden door Match2Win gebruikt voor werving en selectiedoeleinden. Onderdeel hiervan is dat deze gegevens kunnen worden aangewend om u op de hoogte te stellen van carrièrekansen of relevante M2W-diensten. De persoonsgegevens die Match2win opslaat in haar database zijn en adequaat beveiligd. Match2Win zal deze gegevens nooit aan een derde verstrekken zonder overleg met de afzender van de gegevens. Deze afzender heeft altijd het recht tot inzage van eigen gegevens, verbetering of verwijdering.
Wij sturen u soms berichten als er voor u relevant nieuws is met betrekking tot onze diensten of als er iets veranderd is met betrekking tot uw account. Ook is het mogelijk dat u van ons e-mail nieuwsbrieven ontvangt met relevante informatie voor u. Het is te allen tijde mogelijk om hiervoor af te melden door een reply te sturen op het bericht met als onderwerp afmelden nieuwsbrief.
Op de website van Match2Win worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meeste bezochte pagina’s, zonder de bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Op deze wijze kan Match2Win de dienstverlening aan u verder optimaliseren.
 
Cookies
Match2Win maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. Uw kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies. Ook hierbij gaat het om algemene bezoekgegevens die enkel worden gebruikt voor optimalisatie van de dienstverlening van Match2Win.
 
Inzage, correctie en verwijdering
U kunt uw opgeslagen gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor hoeft u enkel contact op te nemen met Match2Win via info@match2win.nl.
In geval van een verzoek tot verwijdering zal Match2Win de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Match2Win stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Match2Win de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Match2Win de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.
Indien Match2Win niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Match2Win de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Match2Win schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Match2Win de (nadere) specificatie heeft verstrekt.
Match2Win kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.